Ondersteuningsplan

Wat is een ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. U krijgt binnen het team één aanspreekpunt die alle hulp coördineert.

Waarom is een ondersteuningsplan belangrijk?

Het plan is de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. Na goedkeuring door de gemeente ontvangt u een formele beschikking en heeft u recht op ondersteuning.

Hoe komt u aan een ondersteuningsplan?

U maakt dit ondersteuningsplan samen met een medewerker van het sociaal team. U kunt hiervoor het voorbeeld gebruiken.