In actie

In het ondersteuningsplan staat wat er gaat gebeuren en wie wat gaat doen. Team Toegang Wmo houdt regelmatig contact met u om te horen hoe het gaat. Samen kijkt u of alles gaat zoals in het ondersteuningsplan afgesproken is.

Professionele ondersteuning

Is besloten dat u professionele ondersteuning krijgt? U ontvangt hiervoor een beschikking per post. U bent zelf verantwoordelijk voor de afspraken die u met de zorgaanbieder maakt.

Hulpmiddel of aanpassing in huis

Is er afgesproken dat u een hulpmiddel of aanpassing in uw huis krijgt? In de beschikking die u per post ontvangt staat wat u ontvangt en wanneer. Voor meer informatie kunt u terecht op www.deventer.nl.

Begeleiding of hulp in huishouden

Is er afgesproken dat u begeleiding of hulp in het huishouden krijgt? U ontvangt hiervoor een beschikking per post. Hierin staat om welke ondersteuning het gaat en wanneer deze start.

Heeft u een vraag over de ondersteuning of de zorgaanbieder? Neem dan contact op met Team Toegang Wmo