Buurtbemiddeling

Gemeente Deventer subsidieert samen met de woningcorporaties, het initiatief buurtbemiddeling. Een goed initiatief met vrijwillige buurtbemiddelaars.

Ervaren, betrokken en goed opgeleide vrijwilligers zijn onpartijdig en gaan vertrouwelijk met alle informatie om.

Uitgangspunt van Buurtbemiddeling is dat de buren samen met elkaar tot een oplossing komen. Buurtbemiddeling helpt daarbij. Ongeveer 70% van de zaken die Buurtbemiddeling behandelt, leidt tot een positief resultaat.

Op jaarbasis zijn er 130 casussen. Doorverwijzing is dikwijls via woningcorporaties. 

  • bekijk het filmpje over wat Buurtbemiddeling kan betekenen bij problemen tussen buren;
  • lees meer op de website Buurtbemiddeling Deventer.