Sociale teams in toekomst zelfstandiger

Sinds anderhalf jaar kunnen inwoners van Deventer voor zorg, welzijn, werk, geldzaken, huisvesting, hulpverlening en wonen terecht bij de sociale teams. Onderzocht werd hoe de teams efficiƫnter ondersteund kunnen worden, met als doel dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij.

Om de teams meer slagkracht en meer onafhankelijkheid te geven in de toekomst moeten de medewerkers loskomen van de organisaties waar vanuit zij samengesteld zijn: De Kern, MEE IJsseloevers, Raster, Solis en de gemeente Deventer. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de sociale teams in een zelfstandige organisatie ondergebracht worden.

Hoe de sociale teams precies organisatorisch ingericht gaan worden wordt verder uitgewerkt. Duidelijk is in ieder geval dat de vijf organisaties blijven samenwerken.