Colmschate Zuid

Contactgegevens
  • Locatie: De fontein, Fonteinkruid 61, 7422 MS Deventer

Nieuw in 2019: voor alle wijken

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen de inwoners alle sociale teams Deventer bereiken via één centraal e-mailadres en één centraal telefoonnummer:

  • e-mail: info@socialeteamsdeventer.nl
  • telefonisch: 0570 69 53 99
  • formulier: u kunt uw vraag ook stellen of iets doorgeven via het meldingsformulier (pdf, 80 KB)

Waar vindt u in Deventer de sociale teams?

DeventerWijzer

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.deventerwijzer.nl.