Binnenstad en De Hoven

Contactgegevens. Zie wijziging contactgegevens vanwege corona!

Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, zijn er beperkende maatregelen van kracht. Dit betekent dat alle inloop mogelijkheden van Team Toegang Wmo zijn gestopt. Meer informatie: www.socialeteamsdeventer.nl/contact.

Contact met Team Toegang Wmo

DeventerWijzer

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.deventerwijzer.nl.