Vervoer

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Het sociaal team kijkt graag met u mee of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, zoals de Regiotaxi (ook wel  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer CVV genoemd). De vervoersvoorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Let op: vanaf 1 januari 2017 stopt Regiotaxi Salland met regiovervoer en neemt PlusOV het regiovervoer over.

Wilt u in aanmerking komen voor de Regiotaxi of heeft u een vraag over vervoer?
Neem dan contact op met het sociaal team bij u in de buurt.

Heeft u ander vervoer nodig, zoals een aangepaste fiets of scootmobiel?
Dan kunt u dat melden bij Publiekszaken zorg met een meldingsformulier.