Vervoer

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Het sociaal team kijkt graag met u mee of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, zoals de Regiotaxi (ook wel  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer CVV genoemd). De vervoersvoorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het regiovervoer wordt verzorgd door PlusOV.

Wilt u in aanmerking komen voor de Regiotaxi of heeft u een vraag over vervoer?
Neem dan contact op met het sociaal team bij u in de buurt.

Heeft u ander vervoer nodig, zoals een aangepaste fiets of scootmobiel?
Dan kunt u dat melden bij Publiekscontacten zorg met een meldingsformulier.