Dagbesteding

Bij dagbesteding komen mensen op vaste momenten in de week bij elkaar om:
  • Anderen te ontmoeten
  • Aan activiteiten mee te doen
  • Een zinvolle daginvulling te hebben en structuur te hebben

Het doel is om met behulp van dagbesteding zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen en het zoveel mogelijk met anderen kunnen meedoen in de maatschappij. Bovendien kan dagbesteding mantelzorgers ontlasten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dagbesteding bij u in de buurt? Wij denken graag met u mee.