Training Grip op Verwardheid

In de training Grip op Verwardheid leer je in een vroeg stadium signalen te herkennen en situaties rondom verward gedrag te voorkomen.

In de training vergroot je je kennis en vaardigheden om deze situaties optimaal tegemoet te treden.

Oorzaken voor verward gedrag
In de training wordt aandacht besteed aan veel voorkomende oorzaken van verward gedrag. Naast psychische problemen, kunnen ook niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen en een licht verstandelijke beperking oorzaken zijn voor verward gedrag.

De training Grip op Verwardheid bestaat uit 2 onderdelen:

  • Mental Health First Aid;
  • Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag.

Begeleiding: De training wordt begeleid door een professional.

Aanmelding: voor 2 de onderdelen van de training meld je je aan onder het kopje DATA & LOCATIES op de website Grip op Verwardheid.

Meer informatie: bekijk de website Grip op Verwardheid.